Song Mode od Elektron (OS, Nawigacja)

Song Mode od Elektron (OS, Nawigacja)

Aktualizacja OS od Elektron 

Przyszła pora na aktualizację oprogramowania dla wiodących modeli Elektron, z których wydzielono Digitone, Digitakt oraz Syntakt. Aktualizacja dla użytkowników Elektron just dostępna od 28 września 2022 roku. Z kilku nowych funkcji niewątpliwie trzeba wymienić Song Mode, czyli tryb utworu. Znalazły się między innymi takie nowe funkcje jak klawiatura z tonacjami dla Digitone i Digitakt, FX/Mix dla Syntakt, a także Portamento i Legato dla każdej z modeli.

Aktualizacja dostępna pod linkiem: https://www.elektron.se/pl/support-downloads

Nowe możliwości od Elektron

Czym jest Song Mode?

Song Mode to tryb utworu umożliwiający użytkownikom tworzyć sekwencje poszczególnych patternów, wymieniając je na Intro, Outro, Drop, Bridge, Chorus, Solo, etc. Song Mode to zarządzanie projektem, w tym tworzenie, kopiowanie i przemieszczanie patternów utworu, układając je w sekwencję, oraz zarządzanie samymi utworami, czyli tworzenie czy edycja w samym systemie Elektron. 

Niewątpliwie tryb utworu to funkcja, na którą długo czekano. Użytkownicy Octatrack, Analog Heat czy Analog Rytm posiadali je poprzez funkcję Arranger. Teraz, co prawda, prostszy sposób także dostępny dla Digitone, Digitakt oraz Syntakt. 

SONG MODE od Elektron

W jaki sposób skorzystać z Song Mode?

Po aktualizacji oprogramowania każdy ze wspomnianych modeli będzie oferował tryb utworu. Żeby włączyć Song Mode, naciśnij na lewy przycisk pod wyświetlaczem, po czym wybierz Yes lub No, żeby włączyć albo wyłączyć tryby odpowiednio. Wciśnij na przycisk jeszcze raz, a podświetlą się strzałki nawigacyjne, które będą odpowiednie znajdującym się na wyświetlaczu.

 Nawigacja, porady korzystania z Song Mode

  • Strzałka do góry umożliwia tworzenie i edycję pliku utworu, oraz przemieszczanie się pomiędzy utworami czy wersjami utworów
  • Strzałka wprawo odpowiednia jest do edycji i zarządzaniem samego utworu. Tu możesz kopiować pattern, tworzyć i zamieniać je miejscami. Dostępna jest także opcja ustawienia ilości powtórzeń patternu, ich długości liczonej w krokach, bpm patternu oraz ustawienie wyciszenia poszczególnych instrumentów wewnątrz patternu.